รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  Tuning Asia-South East (TA-SE)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [40.00%] [ 937,524 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี   [30.00%] [ 703,143 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พิสุทธิ์ อภิชยกุล   [30.00%] [ 703,143 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,343,809 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : Erasmus +
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ :
งบประมาณ 65,000 EU

blank