รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  Mastering Energy Supply Focusing on Isolated Area (MESfiA)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี   [40.00%] [ 1,196,794 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อัครพันธ์ วงศ์กังแห   [30.00%] [ 897,596 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พิสุทธิ์ อภิชยกุล   [30.00%] [ 897,596 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,991,986 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ทุน Erasmus + รวมกับ Technological Educational of Crete (TEL of Crete)
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ :
งบประมาณ 83,000 EU

blank