รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห   [40.00%] [ 1,965,779 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี   [10.00%] [ 491,445 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ พุทธวงศ์   [10.00%] [ 491,445 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปองพันธ์ โอทกานนท์   [10.00%] [ 491,445 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน   [10.00%] [ 491,445 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา   [10.00%] [ 491,445 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: จิรวดี ผลประเสริฐ   [10.00%] [ 491,445 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 4,914,447 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ระยะเวลา :
 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ :
สัญญาเลขที่ 61 - F402000-11-IO.SSo3F3008379

blank