รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พนัส นัถฤทธิ์   [100.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 50,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : 
ระยะเวลา :
 2 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ :
- เบิกงวด 2 จำนวน 16,750 บาทวันที่ 24 ต.ค. 60

blank