รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประมวลข้อมูล เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 2
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [75.00%] [ 22,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภูริภัส สุนทรนนท์   [25.00%] [ 7,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 30,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส.
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2558 - 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ :
เครือข่ายภัยพิบัติจะสนับสนุนทุนเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและที่พักให้ในการไปราชการแต่ละครั้งๆ

blank