รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง :
  (ชุดโครงการ) จักรยานและระบบล็อกจักรยาน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล   [10.00%] [ 500,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 5,000,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
1 .    
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 1) การออกแบบระบบสถานีจอดจักรยานและระบบล็อกจักรยาน
2 .    
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 2) การออกแบบจักรยาน สัญลักษณ์ สื่อนวัตกรรม การใช้งานระบบ จักรยานแบ่งปัน
3 .    
  (โครงการวิจัยย่อยที่ 3) การจัดทำแผนการจัดการบำรุงรักษาระบบและการบริหารจัดการรายวัน
blank