รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ระบบแจ้งเตือนป้ายจราจรล่วงหน้าเพื่อการขับขี่ปลอดภัย
จากชุดโครงการ :
  นวัตกรรมถนนปลอดภัย [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย [50.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: ธานี โกสุม  [ 30.00%]

ผู้ร่วมโครงการย่อย: ดร.ธนะธร พ่อค้า [20.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  701,300 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการท้าทายไทย : ถนนปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 30 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2563

blank