รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงทำงานที่อุณหภูมิแตกต่างต่ำด้วยการพิจารณาลักษณะการไหลแบบกลับไปกลับมาในรีเจนเนอร์เรเตอร์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ขวัญชัย ไกรทอง   [100.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 2
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

blank