ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท พี.อี.เทคนิค
ช่วงเวลา :
01-12-2561 ถึง 30-11-2562
งบประมาณ :
240,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [100%] [ 240,000 บาท ตามสัดส่วน ]