รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาและวิเคราะห์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในพื้นที่นนทบุรีและปทุมธานี
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ [40.00%] [ 48,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม [20.00%] [ 24,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: น.ส.วธูทิพย์ สังข์ด้วง [20.00%] [ 24,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สมร หิรัญประดิษฐกุล   [20.00%] [ 24,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 120,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : บัณฑิวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
ระยะเวลา :
 1 มีนาคม 2564 - 1 ตุลาคม 2564

blank