รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การตรวจสอบและประเมินหาสาเหตุการวิบัติของเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยประยุกต์ใช้การตรวจวัดและวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลศาสตร์ (2)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [60.00%] [ 5,733,120 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา   [40.00%] [ 3,822,080 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 9,555,200 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ระยะเวลา :
 9 กรกฏาคม 2563 - 9 มกราคม 2565

blank