รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนแบบผสมของตัวรับแสงอาทิตย์แบบหลอดสุญญากาศที่ใช้เทอร์โมไซฟอนและเตาเผาไหม้แกลบ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์   [34.00%] [ 78,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ [33.00%] [ 75,900 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: วาฤทธิ์ ภมร   [33.00%] [ 75,900 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 230,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2551 - 30 พฤศจิกายน 2552

blank