รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล   [35.00%] [ 813,555 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: พนัส นัถฤทธิ์   [25.00%] [ 581,111 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัฐภูมิ วรานุสาสน์   [20.00%] [ 464,889 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุพงศ์ สอนคม   [20.00%] [ 464,889 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,324,443 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : Erasmus+ Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education
ระยะเวลา :
 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 6 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ :
งบประมาณ 67,630 ยูโร ณ วันที่ 20 กพ.63 ประมาณ 2,324,443.10 บาท
ลักษณะเป็นโครงการพัฒนาบุคคลากร

blank