รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การตรวจจับตำหนิจากเครื่องเอสเจบีแบบอัตโนมัติโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการเรียนรู้แบบซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ไพศาล มุณีสว่าง   [90.00%] [ 433,260 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุชาติ แย้มเม่น   [10.00%] [ 48,140 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 481,400 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552

blank