รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การตรวจจับสกรูที่ขันไม่สมบูรณ์โดยใช้เทคนิคการแบ่งแยก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย   [50.00%] [ 79,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุชาติ แย้มเม่น   [50.00%] [ 79,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 158,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ระยะเวลา :
 15 กุมภาพันธ์ 2553 - 14 กุมภาพันธ์ 2554

blank