รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาผลตอบสนองต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโครงสร้างตัวนำสองมิติที่มีลวดลาย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ธวัชชัย เมธีวรัญญู   [60.00%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุวิทย์ กิระวิทยา   [40.00%] [ 40,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

blank