รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซเเนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ควบคุมโดยพีไอดี
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [100.00%] [ 500,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 500,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ระยะเวลา :
 1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2555

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ทำความเย็นโดยใช้ขดลวดความร้อนร่วมกับระบบทำความเย็น  การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4  2015 มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา   
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
The application of fuzzy self-tuning PID control algorithm for temperature chamber  International Conference on Software Technology and Engineer, (ICSTE 2012)  2012 Phuket, Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 สิทธิ์พงษ์ เพ็งประเดิม, สมพร เรืองสินชัยวานิช การควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยตัวควบคุมแบบ พีไอดี  วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ) 7 1 17-22 /2017    
blank