รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครื่องอบกล้วยน้ำว้าแบบควบคุมการกระจายอุณหภูมิโดยการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [50.00%] [ 601,280 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์   [40.00%] [ 481,024 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท [10.00%] [ 120,256 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,202,560 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2558

blank