รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว   [50.00%] [ 190,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ พุทธวงศ์   [50.00%] [ 190,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 380,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 31 มกราคม 2557

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 อนันต์ชัย อยู่แก้ว
Modal Based System Design of Urban Fleet Electric Vehicle Conversion  SAE International  2014 ฺBangkok   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1   New Trends in Electrical Vehicle Powertrains  2019-01-31 New Trends in Electrical Vehicle Powertrains, Edited by Luis Romeral Martínez and Miguel Delgado Prietop. cm.Print ISBN 978-1-78985-021-5Online ISBN 978-1-78985-022-2   
blank