ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จในรถยนต์ของบริษัท พี.อี.เทคนิค จำกัด
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด
ช่วงเวลา :
25-12-2563 ถึง 30-11-2564
งบประมาณ :
240,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [100%] [ 240,000 บาท ตามสัดส่วน ]