ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าย (BLDC) สำหรับประยุกต์ใช้ในงานพัดลมระบบความร้อนในตู้โดยสารรถไฟ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
ช่วงเวลา :
25-02-2562 ถึง 30-07-2562
งบประมาณ :
113,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [100%] [ 113,000 บาท ตามสัดส่วน ]