ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
การอบรมหลักการและปฏิบัติการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจ
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
26-06-2552 ถึง 27-06-2552
งบประมาณ :
100,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [100%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]