ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการออกแบบสำรวจประมวลผล และการจัดทำรายงานสรุป /" การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า กฟผ."
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ช่วงเวลา :
25-04-2556 ถึง 30-09-2556
งบประมาณ :
349,200.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา  [100%] [ 349,200 บาท ตามสัดส่วน ]