: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. โกศล  เหล็กกล้า kosoll@nu.ac.th 0-5596-3914
2. ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม chaiwatk@nu.ac.th 0-5596-3929
3. ธงชัย   เลี่ยมสกุล tongchail@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
4. ปวันรัตน์  มั่นนุช pawanratm@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
5. เผ่าพัฒน์  แสงอบ paopats@nu.ac.th shop EE 055964149
6. พนารัตน์   กิตติจารุขจร panaratk@nu.ac.th CE113 0-5596-4023
7. รัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์ trirongr@nu.ac.th - 0-5596-3967
blank