: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. ดอกแก้ว  ม่วงทิม dokkaewm@nu.ac.th CE113 055963960
2. ภัทร   ทับพิมล pattarat@nu.ac.th - 081-7074816
3. สมบัติ  เอี่ยมเย็น sombati@nu.ac.th CE113 055963960
blank