: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรหน่วยสารบรรณ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. กรรณิกา  จำปาทอง kannikaj@nu.ac.th CE106 0-5596-3961
2. เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์ pennapapong@nu.ac.th CE106 0-5596-3963
3. สมบูรณ์  พาสีชา somboonp@nu.ac.th CE104 055963962
blank