: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. พนารัตน์   กิตติจารุขจร panaratk@nu.ac.th CE113 0-5596-4023
2. ศุภวรรณ   วรนุช supawanw@nu.ac.th - 0-5596-4012
3. อัมพรรัตน์  เหม็นแดง umpornratm@nu.ac.th CE113 0-5596-4022
blank