: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. จิรวดี  ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th EE212 055-96-4351
2. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
3. ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
4. ธวัชชัย  เมธีวรัญญู thawatchaim@nu.ac.th EE208 055-96-4344
5. นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
6. ปิยดนัย  ภาชนะพรรณ์ piyadanip@nu.ac.th EE204 0-5596-4322
7. พนัส  นัถฤทธิ์ panusn@nu.ac.th EE306 0-5596-4367
8. พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์ chonsirik@nu.ac.th EE304 0-5596-4369
9. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
10. ไพศาล  มุณีสว่าง paisarnmu@nu.ac.th 0-5596-4354
11. มุฑิตา  สงฆ์จันทร์ mutitas@nu.ac.th EE222 0-5596-4339
12. วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า Woralakk@nu.ac.th EE313 0-5596-4355
13. ศิริพร  เดชะศิลารักษ์ siripornd@nu.ac.th EE413 0-5596-4398
14. ศุภวรรณ  พลพิทักษ์ชัย supawanpo@nu.ac.th EE415 0-5596-4381
15. สมพร  เรืองสินชัยวานิช sompornr@nu.ac.th EE502 0-5596-4338
16. สมมาตร  แสงเงิน sommarts@nu.ac.th EE224 4342 (055-964342)
17. สุชาติ  แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th ห้อง EE411 055-964288, 055-964006
18. สุรเชษฐ์  กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th EE 312 0-5596-4357
19. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
20. อัครพันธ์  วงศ์กังแห akaraphuntv@nu.ac.th 0-5596-4323
blank