: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมสำรวจ

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. พลปรีชา  ชิดบุรี polpreechac@nu.ac.th CE302 055964086
2. ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
blank