: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. กรกฎ  นุสิทธิ์ korakodn@nu.ac.th CE306 0-5596-4065
2. ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
blank