: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.สุทธิพงษ์ ทรงประวัติ (DR.SUTTIPONG SONGPRAWAT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02038
ชื่อ - นามสกุล :     สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IEXXX
โทรศัพท์ภายใน :     055964256
อีเมล์ :     suttipongs@nu.ac.th
HomePage :     http://honor.unaux.com/
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D.(Chemical Engineering) Honors GPA 4.00 Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago, IL USA
2 ปริญญาโท M.S.(Petrochemical Technology) The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University
3 ปริญญาโท M.A.S.(Chemical Engineering) GPA 4.00 Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago, IL USA
4 ปริญญาตรี วท.บ.(Chemical Engineering) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ม.ตอนปลาย วิทย์ คณิต ญี่ปุ่น (Physics Olympic) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
วิศวกรรมเคมี
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Songprawat, S., and Gidaspow, D. Multiphase Flow with Unequal Granular Temperatures Chemical Engineering Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

65 3 1134-1143 2010 1.87 / 2017  21 / 2017-05-22  Scopus 
2 Songprawat, S. Songprawat, S. (1998) “Magic Square”, Mathematics Journal in Thailand, 42,478-479, pages 70-76. Mathematics Journal in Thailand

[วารสารระดับชาติ]

42 478-479 70-76 - / 2017  - / 2017-06-12   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2061 Tong-aram D, Payakkawan P, Phumpho S, Jansri A, Songprawat S. Wastewater treatment case study measured Purn at Case study WatPuranawas Community Taveewattana Bangkok. Proceeding of 1st ASEAN Conference on Humanities and SocialSciences Theme: "The Importance of Humanities and Social Sciences in the context of ASEAN Community"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Laongdao Hotel, Vientiane, Lao PDR   
2 2062 Tong-aram D, Payakkawan P, Phumpho S, Jansri A, Songprawat S The Participation of people in the Old Pink Market, Salaya, NakhonPathom. Proceeding of 1st ASEAN Conference on Humanities and SocialSciences Theme: "The Importance of Humanities and Social Sciences in the context of ASEAN Community"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Laongdao Hotel, Vientiane, Lao PDR   
3 2063 Tong-aram D, Gerdmeesuk P, Thatreenaranon S, Patcharaprutipakorn T, Songprawat S, Kongsuk T. Sufficiency Economy Community Development : A Study case of War PuranawasCommunity,Taveewattana, Bangkok. Proceeding of 1st ASEAN Conference on Humanities and SocialSciences Theme: "The Importance of Humanities and Social Sciences in the context of ASEAN Community"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Laongdao Hotel, Vientiane, Lao PDR   
4 2064 Tong-aram D, Gerdmeesuk P, Thatreenaranon S, Patcharaprutipakorn T, Songprawat S Sufficiency Economy Community Development : A study case of War Puranawas Community, Taveewattana, Bangkok Proceeding of 1st ASEAN Conference on Humanities and SocialSciences Theme: "The Importance of Humanities and Social Sciences in the context of ASEAN Community"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 Laongdao Hotel, Vientiane, Lao PDR   
5 1583 Gidaspow, D., Huang, J., and Songprawat, S. Gidaspow, D., Huang, J., and Songprawat, S. (2009) “Transport of LDL and HDL in Blood Vessels” Presentation, American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2009, Nashville, TN, USA, November 11. American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2009, Nashville, TN, USA

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2009, Nashville, TN, USA   
6 1582 Songprawat, S., Cinar, A., and Teymour, F. Songprawat, S., Cinar, A., and Teymour, F. (2005) “Assessment of Robustness, Redundancy and Efficiency of Process Networks for Reliable Process Operation and Mode Switching” Presentation, American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2005, Cincinnati, OH, USA, November 1. American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2005, Cincinnati, OH, USA

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2005 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2005, Cincinnati, OH, USA   
7 1581 Songprawat, S., Nitivattananon. S., Siemanond, K., and Gidaspow, D. Songprawat, S., Nitivattananon. S., Siemanond, K., and Gidaspow, D. (2003) “EXPERIMENT AND SIMULATION OF BUBBLE FLUIDIZATION” Presentation. International Conference Bangkok 2003 Advances in Petrochemicals and Polymers in The new Millennium Bangkok Thailand, July 23-25, pages 134. International Conference Bangkok 2003 Advances in Petrochemicals and Polymers in The new Millennium Bangkok Thailand.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2003 Bangkok Thailand   
8 1584 Gidaspow, D., and Songprawat, S. Gidaspow, D., and Songprawat, S. (2009) "LDL-HDL TRANSPORT IN BLOOD FLOW", Presentation, American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2009, Nashville, TN, USA. American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2009, Nashville, TN

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

0000 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Annual Meeting 2009, Nashville, TN   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 สุทธิพงษ์ ทรงประวัติ Songprawat, S. (2011) "Multiphase Kinetic Theory with Rotation", ProQuest,(September 7, 2011), pages 1-240.  2011-09-07 Publisher: Proquest Publication City/Country: Charleston SC, USA ISBN10: 1243677171 ISBN13: 9781243677174   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank